Werkwijze

Stap 1

 Tijdens een eerste gesprek worden een aantal zaken in kaart gebracht :
1.   Wat bent u van plan binnen welke termijn ?
2.   Welke stappen heeft u reeds ondernomen ?
3.   Werd er reeds een compromis ondertekend ?
4.   Koopt u alleen of met partner ?
5.   In welke verhouding ? (% en burgerlijke staat)
6.   Beschikt u reeds over vastgoed ?
7.   Beschikt u reeds over een lopend hypothecair krediet ?
8.   Wat bent u van plan te doen met het bestaand vastgoed en waarom ?
9.   Hoe zal u de vastgoedoperatie financieren ?
10. Neemt u een schuldsaldoverzekering ?
11. Heeft u een overbruggingskrediet nodig ?
12. Bent u zelfstandige in bijberoep ?
13. Heeft u een hobby waarbij u (minimale) inkomsten genereert ?
14. Hebben u en/of uw partner kinderen ?
15. Bent u van plan om tot uw pensioen in de woning te blijven wonen ?

Stap 2

Op basis van de antwoorden zal VASTGOEDADVIES detecteren waar er zich hiaten bevinden in uw kennis en waar er bijkomende besparingen kunnen gerealiseerd worden .

Stap 3

Na het gesprek ontvangt een gedetailleerde offerte waarin de mogelijke besparingen opgesomd staan.

Stap 4

U kiest vervolgens voor welke onderdelen u verder beroep wenst te doen op VASTGOEDADVIES tegen welke kostprijs.

Stap 5

VASTGOEDADVIES werkt de door u gekozen onderdelen verder uit en begeleidt u bij de realisatie ervan.