Tarief

Een eerste gesprek duurt 1 à 2 uur en is gratis.
Tijdens dit gesprek gaan we na of VASTGOEDADVIES voor u een meerwaarde kan betekenen.  Indien blijkt dat u alle mogelijke besparingen en creatieve oplossingen reeds kent, dan stopt de samenwerking en betaalt u niets.
Na dit gesprek volgt een offerte waarin beschreven staat welke mogelijke besparingen er kunnen gerealiseerd worden en wat de kostprijs hiervan is.  U gaat hier dan al dan niet op in.  Het is ook mogelijk om verdere bijstand te kiezen voor bepaalde onderdelen en de andere onderdelen verder zelf uit te werken.
In elk geval zal de kostprijs van de dienstverlening steeds een fractie bedragen van de mogelijke besparing die u als klant kunt realiseren.  We hanteren dus het “no cure, no pain”-principe zodat u als klant geen kat in een zak koopt.
Hiernaast vindt u bij de testimonials van klanten het tarief om u een idee te geven van de kostprijs.
Hieronder vindt u het gemiddeld tarief van de adviesverlening. Afhankelijk van de complexiteit en de waarde van het vastgoed schommelt dit tarief in min of meer. U merkt het, een goed advies hoeft niet duur te zijn en verdient zichzelf onmiddellijk terug.
Advies en begeleiding financiering : 250 euro
Wat zijn de ideale looptijden ? Bankshopping : hoe pak je dat praktisch aan ? Wat met een bestaand krediet ?  Hypotheekoverdracht of niet ? Is heropname interessant ? Hoeveel vast en hoeveel variabel ?  Is een hypothecair mandaat echt interessant als je alles in beschouwing neemt ? Oude versus nieuwe woonbonus.  Hoe optimaliseer je fiscaal het best ?  Hoe overbrug je het best ?
Advies en begeleiding compromis : 500 euro
Het invoegen van bepaalde clausules bespaart geld (zie vragen 1, 2 en 3 onder “Doe de test”).  De koper betaalt door de clausules minder registratierechten waardoor de verkoper sneller en/of duurder kan verkopen.  Voor de verkoper komt aanvullend geld vrij voor overbrugging doordat het voorschot op eigen rekening gestort wordt.
Advies en begeleiding financiering + advies en begeleiding compromis : 600 euro
Advies en begeleiding samen kopen : 400 euro
Samen kopen : hoe doe je dat ?  Wat zijn de risico’s en valkuilen ? Trouwen beter dan samenwonen ?  Tontine, beding van aanwas, vruchtgebruik of testament ? Samen of apart financieren ?  Wat met bestaand vastgoed van 1 of beide partners ?
Advies en begeleiding inkopen vastgoed : 400 euro
In veel gevallen is de meest evenwichtige oplossing dat de nieuwe partner zich inkoopt in het vastgoed van de partner.  Dit is een dure operatie omdat hierop 10% registratierechten dient betaald te worden.  Er zijn echter valabele, veel minder dure evenwaardige oplossingen die op hetzelfde neerkomen.
Advies en begeleiding samen kopen + advies en begeleiding inkopen vastgoed : 700 euro
Advies bestaand vastgoed / wooncarrière : 400 euro
De koop van een nieuwe woning gaat vaak gepaard met de verkoop van het bestaand vastgoed.  Dit is niet altijd de verstandigste oplossing. Anderzijds brengt verhuren ook risico’s met zich mee die in kaart moeten gebracht worden. Nog complexer is het als je als nieuw koppel samen een nieuwe woning koopt.  Wie zal zijn of haar bestaande woning verhuren, wie zal verkopen en hoe verreken je dat onderling ?
Advies en begeleiding risicobeheersing : 400 euro
Heb je echt een (dure) schuldsaldoverzekering nodig ? Wat is de kans dat je die nodig zult hebben ?  Wat zijn de alternatieven ?  Wat zijn de worstcase-scenario’s ?  Simulaties maken veel duidelijk en helpen een keuze te maken.
Integraal advies en begeleiding : 1800 euro
Dit advies omhelst al het voorgaande : advies financiering + advies compromis + advies samen kopen + advies inkopen vastgoed + advies bestaand vastgoed / wooncarrière + advies risicobeheersing.
Advies marktzetting : 300 euro
Is uw pand na 3 maanden nog steeds niet verkocht ? We gaan na wat de oorzaken kunnen zijn en geven concrete tips om uw pand beter in de markt te zetten en aantrekkelijker te maken voor kopers.
Advies verkoop onder gesloten omslag : 500 euro
Een verkoop onder gesloten omslag brengt doorgaans 10% meer op dan de vraagprijs.  Het voeren van deze procedure moet echter strak georganiseerd en gecommuniceerd te worden.  Wat zijn do’s and dont’s, valkuilen en procedurele handelingen als verkoper om dit tot een goed einde te brengen?