Doe de test

Kent u de antwoorden op het merendeel van onderstaande 20 vragen ?  Dan heeft u geen verdere hulp nodig.
Vraag 1 : Weet u hoe u aanvullend 1% op de aankoopprijs kunt besparen naast de meeneembaarheid ?  Op een woning van 300.000 euro gaat dit dus om 3.000 euro ! En het gaat hier niet om de Vlaamse volkssport (gedeelte in het “zwart”).  Deze besparing geldt ook voor woningen met een groot beschrijf en tweede woningen.
Vraag 2 : Weet u hoe u het voorschot op de verkoop van uw woning kan gebruiken voor uw overbruggingskrediet (i.p.v. op geblokkeerde rekening staan bij de notaris) ? En hoe u 10% voorschot bekomt i.p.v. de gebruikelijke 5% ?
Vraag 3 : Weet u op welke wijze u niet na 3 maanden na het ondertekenen van de compromis maar bijvoorbeeld pas na 6 of 9 maanden de registratierechten dient te betalen ?
Vraag 4 : Weet u hoe u zich kunt inkopen bij uw partner zonder registratierechten te betalen?  Het gaat hier om een constructie die financieel en juridisch op hetzelfde neerkomt en aanvullend nog een fiscaal voordeel geeft.
Vraag 5 : Kent u het verschil (in kostprijs) tussen een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat?  En kent u de risico’s en nadelen van een hypothecair mandaat ?
Vraag 6 : Kent u het verschil tussen tontine en beding van aanwas?
Vraag 7 : Weet u waarom een lening met een langere looptijd vaak beter is ondanks het feit dat dit duurder is op termijn?
Vraag 8 : Weet u hoe u zich kunt indekken tegen rentestijgingen en toch profiteren van rentedalingen?
Vraag 9 : Weet u waarom wettelijk samenwonen interessanter is dan trouwen?
Vraag 10 : Weet u waarom een andere lening beter is als u niet van plan bent tot uw pensioen te blijven wonen in de woning?  (wooncarriere)
Vraag 11 : Kent u  de verkoop van een huis onder gesloten omslag en weet u waarom dit vaak interessanter is dan een gewone verkoop?
Vraag 12 : Weet u waarom het interessanter is de akte te verlijden in december i.p.v. in januari?
Vraag 13 : Weet u dat een schuldsaldoverzekering niet verplicht is?
Vraag 14 : Weet u wat de miserietaks is ?
Vraag 15 : Weet u wat een hypotheekoverdracht is (ook nog pandwissel genoemd) en welke kosten u hiermee uitspaart ?
Vraag 16 : Weet u wanneer de koop effectief plaats vindt ? Is dit bij het aanvaarden van een bod, het ondertekenen van een compromis of het verlijden van de akte ?
Vraag 17 : Meestal is de opname van opschortende voorwaarden in de compromis nadelig voor de verkoper.  Wanneer biedt dit voordelen voor de verkoper ?
Vraag 18 : Weet u wat een verklaring pro fisco is ?
Vraag 19 : U verkoopt uw woonhuis na 4 jaar met een mooie winst. Moet u belasting betalen op de meerwaarde ?
Vraag 20 : U en uw partner bouwen op de grond van uw schoonouders. Weet u wie eigenaar is van het huis ?